Loading ....
Przedszkole nr 24 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 24 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa
tel/fax: (22) 826 42 65
e-mail: przedszkole.24@wp.pl

Jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej, zaliczana do sektora finansów publicznych, zapewniająca bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Organem prowadzącym Przedszkole nr 24 jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Nadzór pedagogiczny – sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 32.

Pokaż informacje o artykule