Loading ....
Przedszkole nr 24 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 24 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa
tel/fax: (22) 826 42 65
e-mail: przedszkole.24@wp.pl

Organizację przedszkola określa Statut Przedszkola nr 24.Przedszkole posiada trzy oddziały. Łączna ilość miejsc: 75. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

Przedszkole działa na zasadzie powszechnej dostępności. Jest placówką nieferyjną. Funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Dzienny czas pracy przedszkola i terminy przerw określa arkusz organizacyjny.

Pokaż informacje o artykule