Loading ....
Przedszkole nr 24 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 24 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa
tel/fax: (22) 826 42 65
e-mail: przedszkole.24@wp.pl

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 6133m2 , zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem (piwnica, parter, piętro) wykorzystywanym na cele oświaty – przedszkole i żłobek – o łącznej powierzchni użytkowej 1118,69 m2.

Właściciel: Miasto Stołeczne Warszawa

Władający: Przedszkole nr 24

Uchwałą Nr 964/2000 Zarządu Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa Centrum z dnia 17.10.2000 powierzona Przedszkolu nr 24 w administrowanie, oznaczona jako działka ewidencyjna numer 25/4 z obrębu 5-04-06 Księga Wieczysta numer WA4M/00305469/8 – prowadzona przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa

Pokaż informacje o artykule