Loading ....
Przedszkole nr 24 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 24 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa
tel/fax: (22) 826 42 65
e-mail: przedszkole.24@wp.pl

- Ewidencja druków ścisłego zarachowania;

- Ewidencja ilościowa wyposażenia;

- Ewidencja czasu pracy;

- Ewidencja emerytów i rencistów;

- Ewidencja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;

- Ewidencja pomocy dydaktycznych;

- Ewidencja szkoleń;

- Ewidencja stosowanych systemów i programów komputerowych;

- Ewidencja pieczęci i stempli;

- Ewidencja akt osobowych;

- Ewidencja programów nauczania i wychowania;

- Ewidencja wychowanków przedszkola;

- Ewidencja urlopów dla poratowania zdrowia;

- Ewidencja godzin ponadwymiarowych nauczycieli;

- Raporty żywieniowe;

- Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej;

- Rejestr zarządzeń dyrektora;

- Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw;

- Rejestr orzeczeń o niepełnosprawności;

- Rejestr zwolnień lekarskich;

- Rejestr wypadków dzieci i pracowników;

- Rejestr zawieranych umów o pracę i wydawanych świadectw pracy;

- Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień;

Oryginały dokumentów przechowuje się w segregatorach oznaczonych wg. jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Akta spraw ostatecznie załatwionych przekazuje się do składnicy akt po upływie jednego roku – kompletnymi rocznikami.

Dokumenty udostępniane są na terenie przedszkola organom kontrolującym.

Pokaż informacje o artykule