Loading ....
Przedszkole nr 24 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 24 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa
tel/fax: (22) 826 42 65
e-mail: przedszkole.24@wp.pl

Przedszkole podlega systematycznym kontrolom zewnętrznym następujących organów:

-SANEPID;

-WOiS dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy;

-Kuratorium Oświaty w Warszawie

Lp. Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli
1. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Warszawie. Kontrola bieżąca stanu sanitarnego.
2. K.O. Arkusz diagnostyczny. Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola w świetle nowego rozporządzenia.
Pokaż informacje o artykule