Loading ....
Przedszkole nr 24 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 24 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa
tel/fax: (22) 826 42 65
e-mail: przedszkole.24@wp.pl

Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Miejsce przyjmowania interesantów:

Gabinet dyrektora Przedszkola nr 24

Dni i godziny przyjmowania interesantów:

Wtorki: od 10:00 do 12:00

Czwartki: od 14:00 do 16:00

Korespondencję przyjmuje się w sekretariacie przedszkola, gdzie otwierane są wszystkie przesyłki z wyjątkiem imiennych. Wszelka korespondencja podlega rejestracji w książce korespondencyjnej.

Załatwianie sprawy może być tymczasowe – jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub ostateczne – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę w danej instancji.

W Przedszkolu nr 24 obowiązuje system kancelaryjny bezdziennikowy, oparty na jednolitym wykazie akt.

Sprawy pisemne – forma korespondencyjna. Kolejność załatwiania spraw: według kolejności wpływu i stopnia pilności.

Pokaż informacje o artykule